Monitoring firmy może prowadzić komórka wewnętrzna albo podmiot zewnętrzny

Specjalni wysłannicy jeżdżą placówkach okregu

Kontrola wewnętrzna - tym mianem opisuje się komórki przedsiębiorstwa odpowiedzialne za sprawdzanie prawidłowości procedur, poprawności wypełniania papierów, wniosków, pism. Tego typu wewnętrzny audyt oferują jednostki budżetowe. Specjalni wysłannicy jeżdżą po placówkach w okregu oraz sprawdzają operacje, wnioski, podania , a ponadto jakiekolwiek inne dokumenty. Monitoring przedsiębiorstwa ma zapobiec działaniom korupcyjnym, oszustwom, łamaniu prawa , a ponadto wszelkim działaniom mogącym zagrozić przedsiębiorstwu w aspekcie finansowym , a ponadto wizerunkowym. Wszelakie nieprawidłowości są wyjaśniane, a przeciw podejrzanym toczą się postępowania. Jeżeli już doszło do złamania prawa, kontrola wewnętrzna powiadamia policję. Podówczas sprawa - po zwolnieniu ludzi zawinionych - ma własny dalszy bieg. Monitoring przedsiębiorstwa jest wskazany, albowiem zapobiega od działaniom przynoszącym wymierne straty budżetowe (wskutek defraudacji). A dodatkowo zapobiega szkodom wizerunkowym, a ponadto utracie zaufania, jakie jest fundamentem w branży, zwłaszcza finansowym. Jeżeli już oszustwa wyjdą na jaw ewentualnie będą ujawnione poprzez nieprawidłowości na przeogromną skalę, reputacja przedsiębiorstwa bez wątpienia ucierpi. W efekcie obecni nabywcy rzadziej będą skorzystać z usług danego przedsiębiorstwa ewentualnie zakończą współpracę, jednak przyszli kontrahenci wybiorą konkurencję.Audyt może składać się ponadto styl dokładnie podatkowy. Takie czynności świadczą przedsiębiorstwa zajmujące się doradztwem finansowym, podatkowym, konsultingiem.